Tietoa

Kaislan leikkuu- ja keräystyö suoritetaan Truxor leikkuukoneella, joka liikkuu maalla ja vedessä oman telastonsa avulla. Kone siirretään kohteeseen trailerilla, joten perille täytyy olla tie. Laskupaikka veteen on oltava loiva, esteetön  ja tarpeeksi leveä, n. 4 metriä. 

Leikkuuterä on 3 metriä leveä, joten isojenkin alojen leikkuu käy nopeasti. Leikkuujätteen kerääminen on huomattavasti hitaampaa kuin leikkaminen ja siihen vaikuttaa lisäksi tuuliolosuhteet ja keräyspaikkojen sijainti. Nyrkkisääntönä on, että kerääminen kestää kaksikertaa kauemmin kuin leikkaaminen. Leikkuujäte tulee kuitenkin kerätä pois, koska sen jättäminen vesistöön rehevöittää sitä entisestään. Pidempiaikaisen hyödyn saavuttamiseksi ruovikkoa tulisi leikata pari kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan. Näin veden laatu rannassa paranee paremman vaihtuvuuden vuoksi. Esteettisyys ja rannan virkistyskäyttö mahdollisuudet paranevat sekä kiinteistösi arvo nousee. Leikkuujätteen voi hävittää kompostoimalla.

Toimipiste sijaitsee Kuopiossa. 

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen. Katso lisää verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/